Kvēpu filtrs

Kvēpu filtrs (DPF filtrs) darbības pamatiDīzeļdegvielas makrodaļiņu filtrēšanaDīzeļdegvielas kvēpu filtrs darbojas, notverot kvēpu daļiņas no motora izplūdes, neļaujot tām nonākt vidē. Atšķirībā no katalītiskā neitralizatora, kas paredzēts gāzu fāžu emisiju samazināšanai caur katalizatoru, kvēpu filtrs ir paredzēts cieto daļiņu notveršanai un noturēšanai, līdz kvēpus var…