Mūsu tehniskais leksikons mēģina aizpildīt robu esošajā informācijas un praktiskā pielietojuma tīklā. Pamatīgi un plaši jēdzienu skaidrojumi par visu, kas visplašākajā nozīmē saistīts ar dīzeļa daļiņu filtru tīrīšanu un labošanu un to darbību Jūsu vieglajā pasažieru automašīnā.

Pastāvošajai informācijai automašīnu īpašniekiem un daļēji arī profesionāliem servisiem ir pārāk plaša, vispārīga ievirze. Pie tam lielākoties trūkst attiecīgā termina un tā darbības principa detalizēta, zinātniska atainojuma. To tad mēs mēģinām labot ar mūsu specializēto tehnisko leksikonu.

Tātad Jūs interesē bezmaksas leksikons par DPF tīrīšanas tēmu? Tad Jūs esat īstajā vietā. Šī lapa varētu kļūt par pastāvīgu Jūsu pavadoni nākotnes informācijas meklējumos par kvēpu daļiņu filtru tīrīšanas un labošanas tēmu.

Jūs varat droši mums iesūtīt savus personīgos jautājumus. Mēs nekavējoties atbildēsim uz tiem.

Ar cieņu,

NOX Cleantech komanda

Nox SIA

Strautiņi, Bērzmente

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

© Autortiesības Nox SIA, Strautiņi, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads un www.noxcleantech.lv 2019. Nesankcionēta satura vai satura daļu izmantošana bez rakstiskas autora piekrišanas nav atļauta. Fragmenti gan var tikt izmantoti, taču tikai viennozīmīgi norādot avotu. Tas darāms sekojoši: norādot autoru, mājas lapu, ieskaitot saiti uz oriģinālo rakstu.

Tas, kurš pārkāpj autortiesības (piem., neatļauti kopē attēlus vai tekstus), ir sodāms saskaņā ar Autortiesību likumu, pie tam tiek brīdināts, un tam ir jāatlīdzina zaudējumi.

Kvēpu daļiņu filtru gadījumā izšķir pilnas plūsmas un daļējas plūsmas kvēpu daļiņu filtrus, ko dēvē arī par slēgtām vai atvērtām sistēmām. Izmantojot pilnas plūsmas filtrus, visām izplūdes gāzēm ir jāplūst cauri filtra materiālam pa savstarpēji noslēgtiem kanāliem. Tādā veidā tiek saglabātas kvēpu daļiņas. Pilnas plūsmas sistēmu atdalīšanas ātrums pārsniedz 90%, un to var panākt izmantot tikai kā oriģinālo kvēpu filtru.

Pilnas plūsmas filtri joprojām tiek atšķirti starp sistēmām, kuru pamatā ir piedevas, un bez piedevām. Sistēmās, kuru pamatā ir piedevas, degvielai pievieno šķidrumu, kas satur cēriju vai dzelzs oglekli (piedevu). Tas samazina kvēpu daļiņu aizdegšanās temperatūru no 550 ° C līdz 450 ° C. Pēc katra degvielas uzpildes procesa piedeva tiek pievienota tvertnei atbilstoši degvielas daudzumam. Sūknis piegādā piedevu degvielas padevei. Pievienojot piedevas, var samazināt degvielas patēriņu DPF reģenerācijās, jo piedeva uzlabo dabisko atjaunošanos (skat. aktīvā pret pasīvo reģenerāciju). Šo sistēmu trūkums ir tāds, ka piedeva atstāj neatjaunojamas cietās daļiņas daļiņu filtrā. Tas var aizsprostot DPF agrāk nekā ar sistēmām, kas nesatur piedevas. Tā rezultātā filtrs būtu jātīra biežāk.

Kāda sakarība ir starp izplūdes gāzu recirkulāciju un DPF?

Izplūdes gāzu recirkulācija vispārīgi:

Modernajos dīzeļa transportlīdzekļos emisiju samazināšanai tiek izmantoti izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmas vārsti, jo tikai ar izplūdes gāzu apstrādes pasākumiem, kas nodrošina ķīmisku slāpekļa oksīdu samazinājumu, noteiktās emisiju robežvērtības nav ievērojamas. It sevišķi tas attiecas pēc Euro VI robežvērtību ieviešanas 2014. gada septembrī. Dīzeļmotoriem izplūdes gāzu recirkulācija ir viens no svarīgākajiem pasākumiem slāpekļa oksīdu emisiju samazināšanai. Izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmas vārsts darbojas tikai daļējas slodzes diapazonā. Pie tam tas mainās atkarībā no slodzes līmeņa vai šofera pieprasījuma. Tā, piem., tas atveras, braucot pa šoseju ar ātrumu aptuveni 100 km/h. Papildus caur iesūkšanas traktu sadegšanai tiek pievadīta izplūdes gāze.

Kādi konflikti rodas un kā var atpazīt EGR sistēmas bojājumus?

Pastiprināta kvēpu uzkrāšanās un eļļas uzdegums izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmas vārstā noved pie vārsta iestrēgšanas vai ieķīlēšanās. Ja EGR sistēmas vārsts pastāvīgi ir atvērts noteiktā pozīcijā vai ir mehānisks defekts, jebkurā slodzes diapazonā degkamerā papildus ieplūst izplūdes gāze. Rezultātā ir slikts uzrāviens, pārmērīga dīzeļa daļiņu filtra DPF noslodze ar kvēpiem un visbeidzot spēcīgs automašīnas jaudas zudums līdz pilnīgai atteicei. Ne vienmēr izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmas defekts parādās degošas motora kontrollampiņas veidā. Mehāniski defekti, kā piem., norauta EGR sistēmas vārsta galva, identificējami tikai veicot vizuālu pārbaudi.

Slēdziens:

Ja mūsu tehniķi, veicot DPF tīrīšanu, konstatēs, ka DPF nav cēlonis, bet gan, piem., ieķīlējuša EGR vārsta sekas, Jūs jebkurā gadījumā saņemsiet informāciju par to.

Kā filtra atvēršana ietekmē komponentu struktūru un DPF iekšieni?

Vispārīga DPF uzbūve:

Dīzeļa daļiņu filtri ir veidoti sekojoši. No ārpuses tos aizsargā un cieši noslēdz augstvērtīga tērauda apvalks, kam seko iekšējais apšuvums, kurā atrodas jutīga keramikas un dārgmetālu serde.

Zilās bultas – iekšējais apšuvums

Dzeltenā bulta – augstvērtīga tērauda korpuss

Zaļais aplis – filtra keramika

Paskaidrojums:

Pirms daļiņu filtrs automašīnā sāk darboties kā bīstamo kvēpu daļiņu uztvērējs, tas tiek pakļauts stingrām dažādu pētniecības institūtu pārbaudēm. Cita starpā pēc noteiktiem kritērijiem tiek pārbaudītas metinātās šuves atkarībā no noslodzes un izmantošanas mērķiem.

Metināšanas metodēm jāatbilst attiecīgajiem DIN standartiem. Pie tam runa ir par metinātās šuves pieļaujamās tolerances un noteiktas neregularitātes noteikšanu. Tikai tā ražotājam tiek dota atļauja pārdošanai komponenta atļaujas (ekspluatācijas atļaujas) veidā. Jebkāda veida šo komponentu izmaiņas nav atļautas un var novest pie ekspluatācijas atļaujas zaudēšanas.

Kas notiek, ja DPF tiek atvērts un sametināts no jauna?

Kvēpu daļiņu filtra atvēršana un sametināšana no jauna jau uzskatāma par komponenta mainīšanu. Noslēdzoša metinātās šuves pieļaujamās tolerances un neregularitātes pārbaude nav iespējama.

Kvēpu daļiņu filtra mehāniskās slodzes atkārtota metinājuma gadījumā ir ārkārtīgi augstas. Uzņēmība pret koroziju un pāragra atteice var būt metināšanas kļūdu sekas. Nevar pārbaudīt, kādā mērā metināšanas liesma metināšanas procesa laikā skar iekšējo apšuvumu vai pat keramiku un izdedzina to. Pie tam atverot filtra keramikā var nonākt svešķermeņi vai kanāli var tikt bojāti ar neprecīzu griezumu.

Slēdziens:

Jums kā klientam nav iespējams pārbaudīt metinājumu kvalitāti pēc tādas filtra atvēršanas. Tāpēc ir svarīgi saņemt precīzu informāciju par tīrīšanas procesu.

Tīrīšana bez filtru atvēršanas ir nostiprinājusies tirgū. Ar modernu endoskopijas tehniku defekti var tikt viegli diagnosticēti arī slēgtiem kvēpu daļiņu filtriem.

5.sērijas BMW E60 ar DPF problēmām

Šeit atkal ir piemērs no prakses, kurā DPF daļiņu filtrs atkārtoti radīja problēmas, un iemesls tam bija kaut kur citur.

Šim transporta līdzeklim, BMW E60 525d, dažkārt, braucot pa pilsētu, instrumentu panelī iedegās  kvēpu filtra brīdinājuma signāls. Klients, kurš ir piepilsētas iedzīvotājs, reizi nedēļā uz šosejas izbrauc garāku posmu. Šeit viss atkal darbojās bez problēmām.

Kāds bija iemesls?

Kad klients ieradās autoservisā ar savā BMW automašīnā kvēlojošu DPF kontroles signālu instrumentu panelī, tika diagnosticēts, ka kvēpu filtrs ir aizsērējis. Autoservisā demontēja kvēpu filtru ar mērķi to iztīrīt mūsu darbnīcā. Pēc tam tas tika uzstādīts atpakaļ, veikti attiecīgi iestatījumi dzinēja vadības sistēmā un klients varēja saņemt savu transportlīdzekli. Pēc nobrauktiem apmēram 1000 km, braucot pa pilsētu, DPF kontroles signāls atkal iedegās. Neilgi pēc tam automašīnas vadības sistēma pārslēdzās servisa režīmā. Darbnīca diagnosticēja atkārtotu kvēpu filtra aizsprostojumu. Šajā gadījumā klienta automašīnas kvēpu filtram tika veikta bezmaksas tīrīšana ar piezīmi, ka ir nepieciešams pārbaudīt dzinēja vadības sistēmas elementus.

Pēc tam autoservisā tika pārbaudīta izplūdes gāzu recirkulācija(EGR sistēma), pieplūdes gaisa sistēma, kvēlsveces un iesmidzinātāji. Tomēr šiem komponentiem nekur netika noteikts defekts. Piesardzības nolūkā tika nomainīts EGR vārsts, un klients varēja saņemt savu transportlīdzekli. Pēc vēl 1200 km nobraukšanas atkal iedegās DPF kontroles signāls, pēc tam transportlīdzeklis atkal pārslēdzās servisa režīmā. Tagad darbnīcā varēja noteikt, ka BMW nav veicis aktīvu DPF reģenerāciju noteiktajā attālumā. Bet kāds bija iemesls? Pēc kārtējās intensīvās problēmu novēršanas tika diagnosticēts bojāts ģenerators.

Kā ģenerators mijiedarbojas ar kvēpu daļiņu filtru DPF?

Aktīvu DPF reģenerāciju uzsāk motora vadības bloks. Degvielas pārpalikums paaugstina izplūdes gāzu temperatūru līdz aptuveni 600–700 ° C, lai kvēpu daļiņas DPF pārvērstu pelnos. Šis process darbojas tikai tad, ja visi parametri, piemēram, motora temperatūra, EGR stāvoklis, degvielas tvertne ir pietiekami piepildīta ar degvielu un citi saistītie sistēmas elementi ir atbilstoši nepieciešamajām vērtībām. Mūsdienu transportlīdzekļiem ir tā sauktā akumulatora vadība(Batteriemanagement). Dažādām funkcijām visā mehāniskajā transportlīdzeklī tiek noteiktas dažādas prioritātes. Pārāk zema sprieguma rezultātā visā sistēmā (ģenerators visiem patērētājiem nodrošina pārāk mazu jaudu) ir atspējotas dažādas “nesvarīgas funkcijas transportlīdzekļa nepārtrauktai darbībai”. Piemēram, funkcionējoša drošības sistēma ir svarīgāka motora vadības blokam nekā, piemēram, gaisa kondicionēšanas sistēmas darbība. Šajā vienkāršotajā piemērā akumulatora vadība izslēdz gaisa kondicionieri. Aktīvai DPF reģenerācijai braukšanas laikā ir jāsasniedz ļoti intensīvs slodzes režīms, lai sasniegtu nepieciešamo izplūdes gāzu temperatūru. Tā kā ģenerators parastā režīma 14 V vietā elektriskajā sistēmā spēj sasniegt tikai 12,3 V, šo nosacījumu nevarēja sasniegt. Akumulatora vadība atslēdza aktīvu DPF reģenerāciju. Kvēpu filtrs aizsērēja pēc apmēram 1000 km ar kvēpiem, kā rezultātā tika reģistrēts pārāk augsts pretspiediens kvēpu filtrā, kā rezultātā automašīna pārslēdzās servisa režīmā.

Pēc ģeneratora nomaiņas un 1000 km nobraukuma, transportlīdzeklis vēlreiz tika diagnosticēts. Pēc datu nolasīšanas procesa varēja noteikt, ka šajā braukšanas attālumā ir veiksmīgi notikusi aktīva DPF reģenerācija. Pat pēc 6000 km nobrauktu kilometru kopš ģeneratora apmaiņas transportlīdzeklis turpina darboties bez kļūdām.

Šajā praktiskajā piemērā redzams, ka ne vienmēr aizsērējis kvēpu filtrs(DPF) ir iemesls, bet gan vēl viena motora elektronikas defekta sekas. Tāpēc ir svarīgi, lai pārāk noslogots kvēpu daļiņu filtrs vienmēr tiktu intensīvi diagnosticēts, lai izvairītos no atkārtotas aizsprostošanās.

Ko paveic ķīmiskās tīrīšanas vai degvielas piedevas?

Pielietojums:

Šodien plaši tiek piedāvāti ķīmiskie tīrīšanas šķidrumi vai degvielas piedevas. Pievadot tos caur izsmidzināšanas zondi vai pievienojot degvielai, piedāvātāji sola pilnīgu DPF iztīrīšanu, pazeminot sakrājušos kvēpu degšanas temperatūru vai izraisot ķīmisku reakciju kvēpu daļiņu filtrā ar pelniem.

Ko panāk kvēpu degšanas temperatūras pazemināšana ar degvielas piedevām?

Modernie dīzeļmotori ar nevainojami darbojošamies komponentiem, sasniedzot nepieciešamo darba temperatūru, sasniedz mehānisko lietderības koeficientu līdz 45%. Tas veidojas no pievadītās un atdotās jaudas, pie kam pievadītajai jaudai vienmēr jābūt augstākai.

Pie tam degvielas kvalitāte ir izšķirošs kritērijs. Dīzeļautomašīnām to nosaka tā sauktais cetānskaitlis. Jo tas augstāks, jo degviela vieglāk aizdegas.

Pievienojot degvielai piedevas, cetānskaitlis var tikt negatīvi ietekmēts. Izmainot degvielas kvalitāti, iespējama degšanas kavēšanās, nevienmērīga sadegšana un tā sauktā dīzeļa naglošana. Rezultātā ir nepilnīgs sadegšanas process ar pastiprinātu kvēpu veidošanos. „Degšanas temperatūras pazemināšana” tehniski nozīmētu, ka dīzeļmotors pastāvīgi darbojas pārāk auksts, un līdz ar to zaudētu lietderības koeficientu.

Ko var izraisīt ķīmiskie tīrīšanas šķidrumi?

Ķīmiskie tīrīšanas šķidrumi lielākoties tiek uzklāti, noņemot temperatūras sensoru, ar izsmidzināšanas zondi uz DPF virsmas. Sekojošā izmēģinājuma brauciena laikā ķīmiskas reakcijas filtra iekšienē rezultātā sakrājušies kvēpi tiek sadedzināti un esošās pelnu molekulas sasmalcinātas tiktāl, ka tiek izvadītas caur izplūdes gāzu sistēmu no DPF.

Kur te ir sākotnējais daļiņu filtra labums? Nereti, pamatojoties uz ķīmisko reakciju filtra serdē, rodas ārkārtīgi augstas temperatūras virs 1000°C, kas galu galā liek tam kust. Jūs izmēģinājuma brauciena laikā nevarat kontrolēt ķīmiskos procesus dīzeļa daļiņu filtrā un līdz ar to nevarat tos arī ietekmēt.

Slēdziens:

Degvielas piedevas, mūsuprāt, darbojas drīzāk kontraproduktīvi. Ķīmiskie tīrīšanas šķidrumi zināmos apstākļos var sabojāt DPF.

Diferenciālā spiediena mērīšana daļiņu filtram

Maldīgā pretspiediena mērīšana ar testeri

Kā jau minēts iepriekšējās tehnikas sadaļās, kvēpu daļiņu filtram (DPF) principā izšķir 2 dažādus noslogojuma stāvokļus. Vienā gadījumā tas ir noslogots ar nedegošiem pelniem, citā – ar pārmērīgiem kvēpiem. Pārmērīgas kvēpu noslodzes gadījumā cēlonis lielākoties ir bojāti komponenti (skat. sadaļas EGR, dzesēšanas šķidruma termostats, gaisa padeves sistēma).

Pelnu un kvēpu caurlaidība

DPF sakrājušies pelni vairumā gadījumu ir ļoti viegli caurlaidīgi, turpretī kvēpi – ļoti grūti.

Gaiši pelni – viegli caurlaidīgi

Kvēpi – grūti caurlaidīgi

Kvēpu daļiņu filtrs DPF ir noslogots ar pelniem

Parasti ražotāji nosaka izplūdes gāzu pretspiediena mērīšanu stāvošai automašīnai tukšgaitā. Tagad ar diagnostikas testeri veicot diferenciālā spiediena mērīšanu DPF, kas ir noslogots tikai ar pelniem, Jūs iegūsiet visai labu rezultātu (jo pelni ir viegli caurlaidīgi) zema pretspiediena veidā.

Vai mērījums tukšgaitā vispār ir ticams?

Mēs sakām nē! Ja, piemēram, daļiņu filtrs par 90% ir noslogots ar viegli caurlaidīgiem pelniem, tomēr ar to vēl pietiek, lai tukšgaitā veidojošos izplūdes gāzu daudzumu izlaistu caur noslogoto DPF (kapacitāte vēl 10%). Jūs kā mērījumu iegūsiet rezultātu ap 0 – 2 mbar. Tāpēc diferenciālā spiediena mērījums vienmēr būtu veicams daļējas slodzes diapazonā vai brīvā paātrinājumā. Palielinoties izplūdes gāzu daudzumam, paralēli pieaug daļiņu filtra pretspiediens. Tikai tā iespējams uzticami veikt izplūdes gāzu pretspiediena mērījumu ar adekvātu rezultātu. DPF kļūdu ziņojumi 95% gadījumu parādās pie paātrinājuma vai daļējas slodzes diapazonā.

Slēdziens:

Nepaļaujaties uz mērījumu tukšgaitā, ko lielākoties nosaka ražotāji. Paņemiet testeri un kādu kolēģi līdzi izmēģinājuma braucienā un novērojiet lielumus reālajā laikā, piem., paātrinājumā. Ja izplūdes gāzu pretspiediens DPF paralēli pieaug, kapacitāte ir izsmelta. DPF jānoņem un jāatbrīvo no sakrājušamies pelnu paliekām.

Uzmanību automašīnām, kā piem., BMW:

Attēls: BMW E60 daļiņu filtrs

Vairums ražotāju mēra diferenciālo spiedienu pirms un aiz kvēpu daļiņu filtra. Abi lielumi salīdzinājumā veido izplūdes gāzu pretspiedienu. DPF tas parasti atpazīstams tā, ka ir 2 diferenciālā spiediena pievadi.

Kā tad tiek mērīts, ja ir tikai viens diferenciālā spiediena vads?

Automašīnu ražotāji, kā piem., BMW kā references lielumu ņem barosensoru (ārējā spiediena sensoru). T.i., izplūdes gāzu pretspiediens tiek salīdzināts ar ārējo spiedienu. Līdzenumos tas ir ap 1 bar (1000 mbar). Tad, veicot DPF diferenciālā spiediena mērījumu, iegūst, piem., 985 mbar. Ikviens tehniķis tūlīt saķertu galvu. Taču uzmanību! Mēs mērām kā aprakstīts pret ārējo spiedienu. T.i. 1000 mbar (ārējais spiediens) – 985 mbar (pretspiediens) = 15 mbar. Mērījuma lielums 15 mbar ir faktiskais izplūdes gāzu pretspiediens pirms daļiņu filtra un līdz ar to ir pielaides robežās (atkarībā no slodzes līmeņa).

Slēdziens

Sastādot uzticamu diagnostiku, vienmēr jāpievērš uzmanība tam, kā sensori mēra un fiksē izplūdes gāzu pretspiedienu DPF. Principā tiek izšķirtas šīs abas metodes.

Ekspertu padoms

Kontrolpārbaudei (jo arī diferenciālā spiediena sensors var izdot nepareizus lielumus) var arī izurbt nelielu caurumu (pirms DPF) izplūdes gāzu sistēmā un veikt manuālu un vizuālu pretspiediena mērījumu ar parastu spiediena manometru.

Virpuļvārsti / Ieplūdes kolektora atloku vārsti un DPF

Virpuļvārstu vadības darbība:

Daļējas slodzes diapazonā (zemu līdz vidēju apgriezienu diapazonā) virpuļvārsti vai ieplūdes kolektora atloku vārsti virpuļefekta rezultātā veicina optimālu gaisa un degvielas sajaukšanu. Bez tam atsevišķiem modeļiem vārsti tiek izmantoti EGR (izplūdes gāzu recirkulācijas) pakāpes regulēšanai. Pie tam jau sadedzinātās izplūdes gāzes tiek piejauktas pievadāmajam gaisam un atkārtoti pievadītas sadedzināšanai, lai samazinātu emisiju rādītājus (skat. arī sadaļu EGR sistēmas vārsts). Tukšgaitā un pēc motora palaišanas virpuļvārstiem jābūt slēgtiem.

Kādi konflikti var rasties?

Tā kā EGR sistēmas vārsts parasti ir tieši pievienots iesūkšanas traktam vai virpuļvārsta vadībai…

Pilnu rakstu lasiet mūsu blogā.

Ko izsaka caurplūdes raksturojums pēc DPF tīrīšanas veikšanas?

Nozīme:

Tā sauktais caurplūdes raksturojums izsaka, kādā laika periodā precīzi noteikts, piem., gaisa daudzums izplūst caur testējamo objektu (DPF filtra keramiku). Šeit tiek mērīta pretestība, kādu keramika rada gaisam.

Paskaidrojums:

Pēc kvēpu daļiņu filtra tīrīšanas vairāki faktori ir noteicoši, lai parādītu tās izdošanos. Viens ir faktiskais svara zudums un otrs – pretspiediena mērījums caurplūdes veidā ar atbilstošu vielu. Tikai šie rādītāji salīdzinājumā parāda DPF tīrīšanas izdošanos.

Ja kāds process ir neatkarīgas institūcijas sertificēts, pamatojoties uz caurplūdi, tā diemžēl ir tikai puspatiesība. Kvēpiem ir augsts blīvums un līdz ar to tie ir grūtāk caurlaidīgi nekā pelni, kas ir patiesais cēlonis. Ja daļiņu filtram ir augsta kvēpu noslodze, paralēli pieaug pretspiediens, t.i., var caurplūst mazāk vielas.

Ja DPF tagad tiek, piem., termiski apstrādāts, dedzināts piemērotā krāsnī, kvēpi pārvēršas pelnos. Tas ir salīdzināms ar DPF reģenerāciju automašīnā. Sekas tam ir tādas, ka pretspiediens krītas un caurplūdes raksturojums uzlabojas, jo filtrā paliek tikai viegli caurlaidīgie pelni. Mērījums gan uzrāda labu izejas lielumu, bet nekādā veidā neko neizsaka par tīrīšanas rezultātu.

Tāpat izšķirošs ir atšķirīgu dīzeļa daļiņu filtru tilpums. Ja precīzi tas pats daudzums vielas caurplūst liela un maza tilpuma DPF, tiek iegūti atšķirīgi izejas lielumi. Liela tilpuma DPF, pamatojoties uz lielāku ietilpību, uzrādīs labāku mērījuma rezultātu. Lai faktiski noteiktu uzticamu lielumu, katra transportlīdzekļa veida un katra modeļa katram DPF mērīšana būtu jāveic pirms un pēc tīrīšanas veikšanas un jāsalīdzina ar jauniem filtriem.

Slēdziens:

Caurplūdes raksturojuma pārbaude un šo DPF mērījumu datu izvērtēšana pēc tīrīšanas veikšanas ir svarīga sastāvdaļa un ir veidota, pamatojoties uz ilggadīgu pieredzi un daudziem iztīrītiem filtriem. Taču kā atsevišķa pārbaude tā neko neizsaka par tīrīšanas rezultātu.

Ko nozīmē OBD?

Saīsinājums OBD apzīmē On Board Diagnose. T.i., visi uz izplūdes gāzēm attiecināmie komponenti un to darbība tiek uzraudzīta ekspluatācijas laikā, ja rodas kļūdas, tās tiek fiksētas un nodotas motora vadības ierīcei, kā arī traucējumu gadījumā atkarībā no smaguma iedegas nepareizas darbības indikators (MIL).

Līdz ar obligāto ieviešanu 2003. gadā tika atbilstoši pielāgoti diagnostikas testeri. Tā ikvienam autoservisam kļuva iespējams, izmantojot vienotu 16 kontaktu spraudni, nolasīt no vadības ierīcēm attiecīgos arī unificētos DTC (kļūdu kodus).

Vairums kļūdu kodu neatkarīgi no ražotāja ir identiski, t.i., ja, piem., automašīnai Ford parādās DPF kļūda ar kodu P2002, arī automašīnai Volkswagen identiska DPF kļūda tiek apzīmēta kā P2002. Tomēr ikviena jaunas tehnikas ieviešana nes sev līdzi arī savas viltības un klupšanas akmeņus.

Attēls: OBD kontaktligzda

DTC kļūdas kods P2002 Daļiņu filtra DPF efektivitāte zem minimālā sliekšņa

Ja OBD identificē DTC P2002 un saglabā vadības ierīcē, tas saskaņā ar automehatroniķa kļūdas nolasījumu parasti nozīmē „Dīzeļa daļiņu filtrs ir bojāts”.

Protams, ir iespējams, ka dīzeļa daļiņu filtrs DPF nav „bojāts”, bet gan varētu būt aizsērējis ar pelniem. Šo kļūdu vajadzētu izpētīt tuvāk.

Kā un kurš komponents īsti fiksē šo kļūdas kodu P2002?

Dīzeļa daļiņu filtrs braukšanas laikā pastāvīgi tiek kontrolēts ar diferenciālo spiedienu. Ja tas DPF paaugstinās virs noteikta sliekšņa, tiek sākta reģenerācija (t.i., kvēpi tiek sadedzināti pelnos).

Šī procedūra atkārtojas atkal un atkal, visā DPF darbības laikā. Lielumi tiek fiksēti caur atbilstošu cauruļvadu pirms un pēc daļiņu filtra DPF.

Abi mehāniskie lielumi (spiediens pirms un pēc DPF) ar diferenciālā spiediena sensora palīdzību tiek pārvērsti elektroniskā signālā, kas tiek nodots vadības ierīcei un salīdzināts ar saglabāto lielumu. Atšķirība no šī noteiktā lieluma īslaicīgi drīkst būt tikai noteiktas pielaides robežās.

Attēls: Diferenciālā spiediena sensors

Kas īsti notiek, ja diferenciālā spiediena sensors nodod nepareizus lielumus vai nenodod tos vispār?

Ja diferenciālā spiediena sensors mehāniska defekta, piem., bojāta / nehermētiska DPF spiediena vada vai savienojuma plīsuma rezultātā nodod vadības ierīcei nepatiesus lielumus un tie atšķiras no noteiktajiem lielumiem, bet ja tas elektroniski vēl darbojas normāli, OBD var fiksēt kļūdas kodu DTC P2002.

Kļūda pirmām kārtām norāda uz nosprostotu DPF. Tā būs aprakstīts arī vairumā remonta instrukciju. Pārsteidzīga nomaiņa vai tīrīšana nebūtu optimāls rīcības veids.

Svarīgi! Vizuāla pārbaude.

Līdz ar OBD ienākšanu komponentu vizuālā pārbaude arvien vairāk tika atmesta. Testeris parāda, kas ir bojāts, un tad parasti sāk mainīt daļas. Diemžēl bieži nav tā, kā aprakstīts dotajā gadījumā. Modernās diagnostikas ierīces tikai rupji norāda virzienu. Tāpēc nekad nevajadzētu atteikties no kopsakarību aptveršanas, vizuālās pārbaudes.

Kļūdas P2002 cēloņa diagnosticēšana un novēršana

Kļūdu reģistrators nolasīts -> DTC P2002 DPF efektivitāte zem minimālā sliekšņa:

Kopš fiksēšanas vadības ierīcē patstāvīgas reģenerācijas vairs nav palaistas. Nolasīt Freeze Frame datus (Kad kļūda parādījās, visi aktuālie parametri tika saglabāti).

Vispirms noteikti jāveic vizuāla šļūteņu pārbaude! Diferenciālā spiediena šļūtenes bieži ir aizsargātas ar izolāciju un zem tās kļūst trauslas. Apskatiet arī zem izolācijas!

Attēls: Diferenciālā spiediena šļūtene

Pēc tam jāpārbauda diferenciālā spiediena faktisko lielumu datu indikācijā ticamība -> Darbinot motoru tukšgaitā, diferenciālajam spiedienam jābūt >0 Kpa/mbar -> lēnām piedodiet gāzi -> Diferenciālajam spiedienam jābūt ticamam, kā arī jāpieaug paralēli un tas nedrīkst pārsniegt 300 mbar:

Attēls: Diagnostikas testera datu saraksta piemērs

Ja te vērojamas stipras atšķirības, diferenciālā spiediena sensors var tikt mehāniski pārbaudīts ieejas pusē. Pievienojot rokas spiediena sūkni ar manometru (0-1 bar), padot spiedienu nelielos soļos.

Pie tam manometra nolasītie lielumi tiek paralēli salīdzināti ar datu indikācijas lielumiem un tiem vajadzētu sakrist. Ja tas tā nav, cēlonis DPF kļūdai P2002 var būt mehānisks diferenciālā spiediena sensora defekts.

Bojātie komponenti jānomaina.

Ko panāk „termiska DPF tīrīšana“ vai „pašattīrīšanās” krāsnī? Nozīme: Kā termiska tīrīšana tiek apzīmēta tā sauktā kvēpu daļiņu filtru reģenerācija karstuma iedarbībā krāsnī. Paskaidrojums: Uzmanīga kvēpu daļiņu filtru daudzpakāpju termiska apstrāde ir svarīgs elements DPF tīrīšanas procesa sagatavošanā. Taču kā vienīgā izmantojamā metode DPF atbrīvošanai no visām paliekām, kā eļļas uzdeguma, pelniem un kvēpiem, tā ir tikai nosacīti daudzsološa. Karstuma iedarbībā vairākās pakāpēs tikai kvēpu paliekas tiek sadedzinātas pelnos, bet joprojām paliek filtra substrātā. Spēcīgam un nekontrolētam karstumam iedarbojoties uz filtra keramiku, var rasties arī neredzamas plaisas filtra keramikas iekšienē, kas var izraisīt tālākas sekas. Slēdziens: Profesionāla kvēpu daļiņu tīrīšana ir piņķerīgs daudzpakāpju process. Termiskā reģenerācija kalpo tikai kvēpu nodedzināšanai. Pelnu paliekas, kas radušās reģenerācijas ceļā un jau ir sakrājušās daļiņu filtrā, tādā veidā nevar tikt likvidētas. Jo tas, kas reiz ir sadedzis, nevar tikt sadedzināts vēlreiz.

Cik maksā profesionāla DPF tīrīšana un kāds ir tās apjoms?

Izmaksas:

Kvēpu filtra tīrīšanas izmaksas gala lietotājam sastāda 195,- €, ieskaitot kurjera nosūtīšanu pie mums un nosūtīšanu atpakaļ. Autoservisi vai klienti ar lielu autoparku saņem individuālus izcenojumus. Profesionālā DPF tīrīšana ir ļoti apjomīga.

Lai nodrošinātu sekmīgu tīrīšanu, nepieciešami rūpīgi diagnostikas un pārbaudes darbi pirms un pēc tīrīšanas veikšanas, visdažādākās izmantojamās metodes, kā arī automatizēti un standartizēti procesi. Šos procesus nodrošina tehniski apmācīts, kvalificēts personāls.

Katrs kvēpu filtrs jāskata atsevišķi, un tas atšķiras pēc formas, konstrukcijas, materiālu īpašībām, kā arī noslodzes un nodiluma stāvokļa.Lai galu galā identificētu šos parametrus, nepieciešams dārgs tehniskais aprīkojums. Mērtehnikas pārbaudes stenda un pašas tīrīšanas tehnikas veidā, ieskaitot filtrēšanas elementu palieku savākšanai un utilizācijai. Tā beigās rodas aprēķins, kas veido gala cenu.

 

Slēdziens:

Profesionāla kvēpu filtra tīrīšana ir piņķerīgs daudzpakāpju process.

Šis process sākas jau ar vispusīgu klientu konsultēšanu pa telefonu un beidzas ar iztīrītā kvēpu filtra Express nosūtīšanu klientam. Mūsu tehniķis sniegs Jums svarīgus diagnostikas norādījumus.

Kvēpu filtru tīrīšana Latvijā tiek piedāvāta sākot no 80,-€, kas ne tuvu atbilst mūsu piedāvātajām tehnoloģijām un kvalitātei.

Kā jārīkojas, ja iedegas DPF kontrollampiņa?

Kas ir DPF kontrollampiņa?

DPF kontrollampiņa (arī kombinācijā ar motora kontrollampiņu) ir signāls, ko dod motora vadības ierīce un kas Jums kā vadītājam norāda uz sistēmā identificētu traucējumu. No rūpnīcas motora vadības ierīce ir aprīkota ar programmatūru, kurā noteiktas pielaides komponentu novirzēm.

Elektroniska kļūda tiek identificēta, ja noteikts parametrs pārsniedz šo pielaidi. Pie tam tiek izšķirtas uz izplūdes gāzēm attiecināmas (augsta prioritāte) un uz izplūdes gāzēm neattiecināmas kļūdas (mazāk augsta prioritāte). Šos procesus apzīmē arī kā On Board Diagnose (OBD).

Motorkontrolle

Motora kontrollampiņa
DPF Kontrolle

DPF kontrollampiņa
Glühwendel

Kvēlspirāle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kādi signāli simbolizē kādus cēloņus*?

DPF kontrollampiņa deg pastāvīgi

Ja motora vadības ierīce brauciena laikā fiksē ar kvēpu filtru saistītu, uz izplūdes gāzēm attiecināmu kļūdu, tūlīt iedegas DPF kontrollampiņa. Iespējams, ir sasniegta pelnu nosēdumu robeža, tā, ka ir nepieciešama DPF tīrīšana.

Jums iespējami drīz vajadzētu apmeklēt savu servisu, lai diagnosticētu kļūdu un nepieciešamības gadījumā veiktu atbilstošus novēršanas pasākumus. Dabiska reģenerācija braukšanas laikā ar pastāvīgi degošu DPF kontrollampiņu nenotiek.

DPF kontrollampiņa mirgo

Mirgojoša DPF kontrollampiņa Jums kā vadītājam signalizē, ka vairāki patstāvīgi reģenerācijas mēģinājumi nav izdevušies. Parasti šī reģenerācija (sakrājušos kvēpu sadedzināšana pelnos) notiek patstāvīgi, paaugstinot izplūdes gāzu temperatūru (> 600°C) kombinācijā ar papildu degvielas iesmidzināšanu braukšanas laikā. Ja tā, piem., novietojot automašīnu vai pastiprināti lietojot to īsos pārbraucienos, tiek vairākkārt pārtraukta, mirgo DPF kontrollampiņa.

Tā Jums ir galīgā zīme, ka jāveic reģenerācija. Ja visi citi komponenti darbojas nevainojami, ir nepieciešams garāku posmu >10 km pabraukt ar ātrumu virs 80 km/h, līdz DPF kontrollampiņa pati nodziest. Nodzišana parāda, ka DPF reģenerācija ir sekmīgi pabeigta. Braukt ar pilnu gāzi pa automaģistrāli, kā atkal un atkal tiek ieteikts, nav nepieciešams un, iespējams, var panākt pat pretējo. Braucot ar pilnu jaudu, reģenerācija netiek uzsākta.

Motora kontrollampiņa deg pastāvīgi – DPF kontrollampiņa seko neilgu laiku vēlāk

Šādā situācijā Jums jārīkojas iespējami ātri. Motora kontrollampiņa signalizē uz izplūdes gāzēm attiecināmu kļūdu. Ja turklāt ir traucēts degšanas process, kvēpu daļiņu filtrs īsā laikā var aizsērēt ar kvēpiem tiktāl, ka automašīna tiek pilnībā bojāta. Motors vairs nevar izelpot.

Tipiski kļūdu avoti šajā gadījumā ir bojāts izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmas vārsts, kvēlsveču defekti vai ar kvēpu paliekām piesērējis ieplūdes kolektors.

DPF un motora kontrollampiņa deg – automašīna avārijas režīmā ( 50 – 80 km/h un apgriezienu ierobežojums)

Kam īsti kalpo avārijas režīms? Avārijas režīms kalpo turbokompresora un citu mehānisku motora komponentu aizsardzībai. Radusies un identificētā kļūda ir tik būtiska, ka šie komponenti pie tālākas normālas ekspluatācijas var tikt bojāti.

Avārijas režīms Jums kā vadītājam principā tikai dod iespēju sasniegt tuvāko servisu. Ne vairāk!! Piem., varētu būt, ka kvēpu filtrs ir aizsērējis ar kvēpiem un/vai pelniem. Ja šis stāvoklis tiek atstāts bez ievērības un kļūda netiek novērsta, tas var izraisīt dārgas sekas. Arī aizdedzes ieslēgšana /izslēgšana palīdz tikai īslaicīgi.

*Šie ir tikai noderīgi ieteikumi, ne remonta instrukcijas, un kalpo tikai kā diagnostikas sastādīšanas pamats specializētā servisā.

Kāds sakars dzesēšanas šķidruma termostatam ar DPF?

Thermostat

Dzesēšanas šķidruma termostats regulē dzesēšanas šķidruma plūsmu starp mazo un lielo dzesēšanas loku līdzīgi kā apkures iekārtā.

Lai nodrošinātu pastāvīgu sekmīgu DPF reģenerāciju (aptuveni ik pēc 500 – 1000 km) braukšanas laikā un optimālu sadegšanas procesu, kas dod maz kvēpu, motora vadībā nepieciešami noteikti pamatnosacījumi. Pie tiem pieder, piem., atbilstošas motora temperatūras sasniegšana, kas ir vismaz 80°C. Tikai sasniedzot to un motora vadības ierīcei fiksējot kā ieejas lielumu, tiek uzsākta patstāvīga DPF reģenerācija.

Ja dzesēšanas šķidruma termostats pastāvīgi stāv vaļā (lielais loks ir atvērts), dīzeļmotors nevar sasniegt tam nepieciešamo darba temperatūru. Motora vadības ierīce, pamatojoties uz pārāk zemo motora temperatūru, neuzsāk patstāvīgu DPF reģenerāciju. Tāpat aukstākam motoram automātiski tiek palielināts ieplūstošais gaisa daudzums (agrākais gaisa vārsta stāvoklis), kas var novest pie kvēpus veidojošas sadegšanas. Vairāk kvēpu vienlaikus nozīmē daļiņu filtram lielāku slodzi. Kombinācijā ar nenotiekošu reģenerāciju bojāts dzesēšanas šķidruma termostats galu galā var novest pie DPF aizsērēšanas ar kvēpiem, līdz pilnīgai automašīnas atteicei.

Ko panāk nehermētisks gaisa padeves dzesētājs vai gaisa padeves caurule?

Modernajiem dīzeļmotoriem sadegšanas process ir optimāls, ja tie tiek darbināti ar zināmu gaisa daudzuma padevi. Ja pievadītās degvielas degošajām sastāvdaļām ar ideālu gaisa padevi tiek nodrošināta oksidācija, sadegšana ir pilnīga. Gaisa trūkums, ko izraisa nehermētiskums gaisa padeves sistēmā, noved pie degvielas pārpalikuma un līdz ar to stipri kvēpus veidojoša sadegšanas procesa, radot melnus dūmus.

Ladeluftsystem undichtAttēls: Nehermētiska gaisa padeves caurule

Transportlīdzekļiem bez dīzeļa daļiņu filtra DPF šo apstākli braukšanas laikā vēl var viegli konstatēt vizuāli. Modernajām dīzeļa automašīnām ar daļiņu samazināšanas sistēmu tas vairs nav iespējams.

Ko stipri kvēpus veidojoša sadegšana nodara daļiņu filtram?

Dīzeļa daļiņu filtrs paredzēts optimālam sadegšanas procesam un pirmām kārtām kalpo veidojošos kvēpu daļiņu aizturēšanai. Taču tā uzņemšanas kapacitāte ir ierobežota.

Sadegšanas ar pārmērīgu kvēpu veidošanos gadījumā pāris kilometru laikā spēcīgās kvēpu uzkrāšanās dēļ daļiņu filtrs var tikt nosprostots, vai iespējama pat pilnīga transportlīdzekļa atteice. Motora vadības ierīcē saglabātā kļūda tad lielākoties ir „Daļiņu filtra izplūdes gāzu pretspiediens pārāk augsts”. Bet tās ir tikai sekas, nevis cēlonis.

Nehermētisks gaisa padeves dzesētājs vai gaisa padeves caurule ir izraisījuši ar kvēpiem pārblīvētu dīzeļa daļiņu filtru. Turbokompresora saspiestais un motoram pievadītais gaiss kādā gaisa padeves sistēmas vietā ir daļēji izplūdis. Tā rezultātā radies gaisa trūkums nepieciešamajai un tādējādi optimālai sadegšanai.

Undichter Ladeluftkühler

Attēls: Nehermētisks gaisa padeves dzesētājs

Ja gaisa padeves sistēma aprīkota ar cietas plastmasas spiedvadiem, tiem veicama pastiprināta vizuāla pārbaude. Visbiežāk nehermētiskās vietas atklājas plastmasas cauruļu šuvju zonā. Arī visai sistēmai, izmantojot speciālu instrumentu, var tikt pievadīts aptuveni 1 bar liels spiediens, lai fiksētu gaisa padeves dzesētāja vai cauruļu nehermētiskās vietas akustiski ar „šņākoņu”.

Šos defektus noteikti jānovērš, jo citādi draud atkārtota DPF nosprostošanās. Ja mūsu tehniķi šeit uz vietas sākotnējās pārbaudes laikā konstatē pārmērīgu dīzeļa daļiņu filtra DPF nosprostojumu ar kvēpiem, Jūs kā klients tiekat informēts par šo apstākli un, piegādājot filtru atpakaļ, saņemat tālākas diagnostikas norādījumus.

DPF – oriģinālais filtrs vai analogs? Kur ir atšķirības? Bieži vien Internetā par nelielu daļu faktiskās jauna filtra cenas kā aizstājēji oriģinālajam DPF tiek piedāvāti analogi daļiņu filtri. Te mēs, ņemot par piemēru Mazda 5 filtru, salīdzinājām tos un izpētījām jautājumu: Kur rodas milzīgā cenas atšķirība oriģinālam 2600,- € pret analoga 300,- €? un Vai tie tur savu solījumu izplūdes gāzu attīrīšanā? Jau novietojot vienu otram blakus un salīdzinot, kļūst redzamas pirmās kvalitātes atšķirības.
Mazda 5 DPF – oriģināls Mazda 5 DPF - Original
Mazda 5 DPF – analogs Mazda 5 DPF - Nachbau
Apstrāde Jau novietojot vienu otram blakus un salīdzinot, kļūst redzamas pirmās kvalitātes atšķirības. Analogā filtra korpuss izskatās lēti apstrādāts. DPF nav siltumizolācijas apvalka, kas nepieciešams. Analogā filtra izejas puse nav koniska kā oriģinālam, kas jau var izraisīt paaugstinātu pretspiedienu un būt kļūdas avots.
Schweißnähte der Nachbaufilters minderwertig
Metinātās šuves ir nekvalitatīvas un jau pēc neilga laika sāk korodēt.
Svara atšķirība Skaidri saskatāmas kvalitātes atšķirības kļūst, nosakot svaru. Analogais filtrs salīdzinājumā ar oriģinālu ir gandrīz par 2 kg vieglāks. Kas veido šo atšķirību? Analogais filtrs ir aprīkots ar keramiku tikai līdz pusei. Keramikas serde oriģinālajā DPF ir dubultliela, sadalīta atsevišķos segmentos un tai attiecīgi ir daudz lielāka uzņemšanas spēja ieplūstošajām kvēpu daļiņām.
Mazda 5 DPF – oriģināls DPF Original
Mazda 5 DPF – analogs DPF Nachbau
Diferenciālā spiediena mērījums Analogais filtrs pēc iegādes, neskatoties uz mazāku keramikas apjomu, uzrādīja dubulti augstu diferenciālo spiedienu salīdzinājumā ar oriģinālo DPF. Mēs domājam, ka tāpēc tas ir tikai ļoti grūti caurlaidīgs. Rezultātā varētu būt milzīgs jaudas zudums un palielināts degvielas patēriņš.
Oriģinālā filtra keramika Keramik Originalfilter
Analogā filtra keramika Keramik Nachbaufilter
Mūsu slēdziens Apstrāde un kvalitāte ir nepilnvērtīga. Darbspēja ir ierobežota. Šķietamais ietaupījums, mūsuprāt, ir aplams secinājums. Tāpēc mēs neiesakām iegādāties šo DPF.

Daļiņu filtrs – tam jāpievērš uzmanība servisiem!

Apiešanās ar daļiņu filtriem:

Rīkojoties ar daļiņu filtriem DPF, servisam jāievēro daži noteikumi, lai izvairītos no vēlākiem bojājumiem. Piemēram, jāatturas no visa, kas pastiprina daļiņu izmešanu. Tāpēc degvielas un eļļas piedevu izmantošana principā ir aizliegta.

Šīs piedevas bieži satur nereģenerējamus piejaukumus, kas saīsina daļiņu filtra kalpošanas laiku. Kā eļļas var tikt izmantotas tikai eļļas, kas veido maz pelnu. Šīs eļļas atbilst ACEA klasei C un bieži ir atpazīstamas arī pēc viskozitātes 5W30. Izmantojiet tikai tādas eļļas, kas precīzi atbilst ražotāja norādījumiem.

Nodilušam motoram jānovērš liela eļļas patēriņa cēloņi. Tikpat kritiski ir uzlabojumu pasākumi, kas palielina daļiņu izmešanu. Līdz ar īsajiem reģenerācijas intervāliem ievērojami pieaug degvielas patēriņš.

DPF virsma aizsērējušā stāvoklī DPF virsma aizsērējušā stāvoklī
DPF Oberfläche verschmutzter Zustand

DPF virsma pēc tīrīšanas DPF virsma pēc tīrīšanas

DPF Oberfläche nach dem Reinigen

Daļiņu filtra nomaiņa vai tīrīšana

Pirms serviss nomaina vai profesionāli tīra daļiņu filtru DPF, tam jānoskaidro, vai tā testeris spēj atiestatīt adaptācijas lielumus vadības ierīcē. Vadības ierīcei jāpasaka, ka ir uzstādīts jauns daļiņu filtrs. Tad parametru lauks diferenciālajam spiedienam tiek pielāgots jaunajam daļiņu filtram.

Piedevas atbalstošām sistēmām tas pats veicams pēc piedevas tvertnes uzpildīšanas. Tāpēc Peugeot automašīnām ir divi piedevas skaitītāji ar atšķirīgu funkciju. Pirmais piedevas skaitītājs atrodas piedevas vadības ierīcē un mēra no piedevas tvertnes patērēto daudzumu. Skaitītājs pēc tvertnes uzpildīšanas tiek atiestatīts ar testeri. Otrs skaitītājs atrodas motora vadības ierīcē un mēra kopējo piedevas daudzumu, ko automašīna ar iebūvēto daļiņu filtru ir patērējusi. Šis lielums kalpo pelnu veidošanās aprēķināšanai un līdz ar to kvēpu daļiņu filtra kalpošanas ilguma aprēķināšanai. Šis skaitītājs tiek atiestatīts, nomainot daļiņu filtru.

Aktīva vai pasīva DPF reģenerācija Kāda ir atšķirība? Profesionāla DPF tīrīšana reizēm tiek salīdzināta ar DPF reģenerāciju. Diemžēl tas tā nav. Tie ir divi dažādi procesi.
Rußpartikelfilter Reinigung zum Festpreis BMW
DPF reģenerācija automašīnā Principā ar DPF reģenerāciju saprot kvēpu nodegšanu braukšanas laikā vai ar diagnostikas ierīci, paaugstinot izplūdes gāzu temperatūru.
Aktīvā reģenerācija Aktīvo reģenerāciju braukšanas laikā uzsāk motora elektronika, tiklīdz DPF ir sakrājies noteikts kvēpu daļiņu daudzums. Te pastāvīgi tiek mērīts spiedienu samērs pirms un pēc dīzeļa daļiņu filtra DPF. Ja tas pārsniedz motora vadības ierīcē noteikto lielumu, paaugstinot slodzi un padodot vairāk degvielas, izplūdes gāzu temperatūra tiek automātiski paaugstināta līdz kvēpu nodedzināšanai nepieciešamajai temperatūrai (> 600°C). To Jūs kā vadītājs lielākoties diez vai pamanāt, un pēc aptuveni 10 km process ir sekmīgi noslēdzies. Priekšnosacījums tam ir noteikti apstākļi, kā piem., ātrums virs 80km/h. Pēc tam, kad kvēpi daļiņu filtrā reģenerācijas ceļā ir pārvērsti gaišos pelnos, tie uzkrājas DPF. Pasīvā reģenerācija Arī pasīvā DPF reģenerācija notiek braukšanas laikā. Atšķirība no aktīvās reģenerācijas ir, ka kvēpu nodedzināšanai nepieciešamie parametri jau tiek sasniegti, tikai ekspluatējot automašīnu. T.i., piemēram, braucot pa automaģistrāli, izplūdes gāzes ir tik karstas, ka kvēpu nodegšana notiek automātiski bez elektroniskas iejaukšanās. Aktive oder passive DPF Regeneration Nodegušie kvēpi DPF kļūst par gaišiem, nedegošiem pelniem Aktive oder passive DPF Regeneration Tas pats rezultāts abiem procesiem – ekspertu ieteikums Pelnu uzņemšana kvēpu daļiņu filtrā ir ierobežota. Jo vairāk pelnu ir uzkrāts DPF, jo rezultātā mazāk kvēpu vēl var uzņemt. DPF reģenerācijas intervāli saīsinās. Aktīvo reģenerāciju rezultātā ar pastiprinātu degvielas padevi notiek bīstama motoreļļas atšķaidīšana, kas var nodarīt postošus bojājumus motoram un turbokompresoram. Dažiem automašīnu modeļiem, kā piem., Volkswagen vai Audi nosprostojuma stāvokli var nolasīt ar kontrolierīci. Sākot ar 100 000 km nobraukumu DPF regulāri jāpārbauda un, ja nepieciešams, profesionāli jāiztīra. Zvaniet mums. Tel.: +371 28044144 Mēs labprāt nosūtīsim Jūs uz vienu no mūsu partnerservisiem Jūsu tuvumā, lai pārbaudītu Jūsu dīzeļa daļiņu filtra nosprostojuma stāvokli.