Sargāsim vidi un saglabāsim resursus

Vides aizsardzība un mēģinājumi pašiem veikt dīzeļa daļiņu filtru tīrīšanu

Dīzeļa daļiņu filtru tīrīšana ir speciālistu ziņā un tāpēc to vajadzētu uzticēt tikai tiem. Mēģinājumi pašiem veikt tīrīšanu var ne tikai nodarīt bojājumus dīzeļa daļiņu filtram, bet svarīga loma te ir arī vides aspektam.

Tīrot dīzeļa daļiņu filtru, rodas atkritumi kvēpu, pelnu un eļļu saturošu blakusproduktu veidā. Tie nekādā gadījumā nedrīkst nonākt vidē vai notekūdeņos. Tāpēc noteikti nav ieteicami tīrīšanas mēģinājumi ar ūdeni un augstspiedienu vai agresīvu ķīmiju! Turklāt tīrīšanas rezultāts ir nepietiekams.

Mēs pievēršam uzmanību tam…