DPF filtrs un tā reģenerācija

DPF filtra reģenerācija automobiļiem

DPF filtra reģenerācija – aktīva, pasīva vai profesionāla dīzeļa daļiņu filtra tīrīšana

DPF fitrs uztver bīstamās kvēpu daļiņas, ko rada dīzeļautomašīnas. Lai tās nezaudētu jaudu, filtri regulāri jātīra. Pie tam tiek veikts atjaunošanas process, kas tiek saukts par DPF tīrīšanu. Braukšanas režīmā izšķir aktīvu un pasīvu DPF reģenerāciju, kuras laikā savākušies kvēpi tiek sadedzināti augstā temperatūrā.

KĀDI IR DPF FILTRU VEIDI?

DPF tiek izšķirti sienas plūsmas filtri un daļējas plūsmas filtri. Sienas plūsmas filtriem izplūdes gāze ar kvēpu daļiņām tiek izlaista caur porainu filtra sienu. Ja tas ir virsmas filtrs, daļiņas pārsvarā paliek uz filtra sienas virsmas. Alternatīva tam ir dziļā filtrācija, kuras laikā daļiņas savācas filtra sieniņā. Pieķeršanās, fizikāli skatot, notiek ar adhēziju. Daļējas plūsmas DPF filtru darbības princips ir dziļā filtrācija blakus plūsmā. Ar šo metodi daļa izplūdes gāzes, bieži caur filtru, tiek novadīta blakuskanālos un tādējādi attīrīta no kvēpu daļiņām. Šie filtri sava īpašā pārklājuma dēļ tiek dēvēti arī par daļiņu katalizatoriem.

KO NOZĪMĒ DPF TĪRĪŠANA?

Dīzeļa daļiņu filtriem ir uzdevums attīrīt dīzeļautomašīnu izplūdes gāzes no indīgajām kvēpu daļiņām. Tā kā visiem filtru veidiem ir ierobežota ietilpība, ir paredzēti dažādi pasākumi DPF tīrīšanai. Pie tam filtriem, izmantojot dažādus tīrīšanas pasākumus, tiek veikts atjaunošanas process. Profesionālajā DPF tīrīšanā tiek izmantoti īpaši tehniski paņēmieni, lai industriāli apstrādātu noņemtos daļiņu filtrus. Klāt nāk aktīvās un pasīvās reģenerācijas metodes, kas „tīra” filtrus automātiski braukšanas režīma laikā.

 DPF reģenerācija automobiļiem

AKTĪVĀ REĢENERĀCIJA

Automašīnās ar aktīvām tīrīšanas sistēmām sensori nosaka filtru piepildes stāvokli atbilstoši noteiktai piepildes robežai. Sasniedzot to, degvielas iesmidzināšanas laikā aptuveni 10 minūšu ilgumā izmainīts aizdedzes laiks nodrošina paaugstinātas izplūdes gāzu temperatūras. Tādējādi sakrājušies kvēpi sadeg un filtrs ir atkal attīrīts no kvēpiem. Atkarīgā no elektronikas programmējuma aktīvā DPF reģenerācija notiek ik pēc 400-600 kilometriem.

DPF PASĪVĀ REĢENERĀCIJA

Automobiļos ar pasīvo DPF reģenerāciju tai arī ir nepieciešamas samērā augstas izplūdes gāzu temperatūras. Tās šajā reģenerācijas versijā sasniedzamas ar paaugstinātiem ātrumiem, piemēram, braucot pa automaģistrāli. Tikai īsie braucieni vai braucieni pa pilsētu nespēj līdzēt. Kad DPF filtra piepildes robeža ir sasniegta, vadītājs parasti tiek informēts, izmantojot borta datoru vai citu kombinētu instrumentu. Ir arī atsevišķi automobiļi, kuros daļiņu filtra reģenerācija notiek ar īslaicīgu iesmidzināšanas vadības izmainīšanu.

KĀPĒC DPF FIILTRS AIZSĒRĒ?

Tam atkarībā no automašīnas veida un motora kombinācijas ir dažādi iemesli. Pie tiem līdzās DPF novietojumam izplūdes gāzu sistēmā un braukšanas stilam pieder degvielas un eļļas kvalitāte, kā arī motora radīto kvēpu daļiņu daudzums. Sevišķi bieži DPF filtrs aizsērē īsajos braucienos pilsētā, jo te automātiskā DPF reģenerācija nekad netiek pietiekami pabeigta.

DPF reģenerācija automobiļiem

KAD UN KĀPĒC DPF BŪTU JĀVEIC PROFESIONĀLA TĪRĪŠANA?

Pēc pieredzes DPF filtrs pēc aptuveni 80 000 līdz 100 000 kilometru nosprostojas tā, ka ne aktīvā, ne pasīvā reģenerācija nespēj atjaunot normālu tā darbību. Lai izvairītos no tā un paildzinātu filtra kalpošanas laiku, laicīgi jāveic profesionāla DPF filtra tīrīšana. Tas pats attiecas, ja automašīna pārsvarā tiek lietota nelielā ātrumā.