Kvēpu filtrs Tehniskā apskate

Arvien vairāk autovadītāju izņem kvēpu filtrus no savām automašīnām ar lielu pārliecību, ka Kvēpu filtrs Tehniskā apskatē nav nepieciešams Kvēpu filtrs Tehniskā apskate Veicot izplūdes gāzu mērījumus (kvēpu daļiņu mērījumus) dīzeļdzinēju Kvēpu filtram Tehniskās apskates stacijās, dzinējam darbojoties bezslodzes režīmā, kvēpu daudzums izplūdes gāzēs ir…